ปลูกผม Hair Transplant

วิธีการปลูกผมด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ของตัวเอง 
 สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1. แบบที่ 1   คือแบบ Strip คือเป็นวิธีการผ่าตัดบริเวณด้านหลังศรีษะ โดยจะมีแผลผ่าตัดรูปกระสวยในแนวนอน โดยจะมีความกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วนำมาซอยรากผม ระหว่าง 1-3 รากต่อกร้าฟท์ แล้วนำไปปลูกในบริณส่วนที่ศรีษะล้าน หรือบางตามแนวกายวิภาคของตำแหน่งศรีษะ ทั้งมุมและความหนาแน่น
2.  แบบที่ 2  คือแบบที่เรียกว่า FUE คือวิธีนี้จะทำได้โดยแพทย์เท่านั้น โดยแพทย์จะใช้พั้นเช่อร์ ค่อยๆตัดรากผมมาทีละกร้าฟท์ โดยกร้าฟท์ผมประมาณ1-3รากผมต่อกร้าฟท์ เช่นเดียวกับวิธีที่1 จะแตกต่างตรงที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใดๆ จะเป็นการถอดออกมาเป็นจุดๆ โดยจะไม่เป็นแผลเป็น และนำมาปลูกในบริเวณส่วนศรีษะล้าน หรือผมบาง ทั้ง2วิธีจะใช้เวลาในการรักษา ประมาณ1-2 สัปดาห์เท่านั้น
 
ตัวอย่าง เปรียบเทียบก่อน/หลัง


หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลหมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
Ask Us
Name
*
E-mail
*
Phone
*
Type of treatment
*
Others
Comment box
Security Code