ศัลยกรรมคาง Chin Projection

     คำแนะนำ
วิธีการเสริมคาง
 สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
1.  เสริมคางด้วย ซิลิโคน (สำเร็จรูป)
2.  เสริมคาง ด้วยการเติมไขมันสเต็มเชลล์ ของตัวเอง
3.  เสริมคาง ด้วยการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์
4.  การยืดกระดูกคาง
5. การเลื่อนกระดูกคาง
6. อื่นๆ
    
 
ตัวอย่าง เปรียบเทียบก่อน/หลัง

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Ask Us
Name
*
E-mail
*
Phone
*
Type of treatment
*
Others
Comment box
Security Code