ศัลยกรรมดึงหน้า - คอ Face & Neck Lift

Face & Neck Lift

Options for Face Lift procedures
  1. Mid face Lift and Lower Face Lift only, or
  2. Face Lift and Neck Lift (with Liposuction under the chin)
This procedure is done under either general anesthesia or local anesthesia with medical injection through bloodstream (intravenous medication) & care by anesthesiologist

Recommended Care Instructions After Your Face Lift Surgery with Us
- Patients must rest for at least 1 week after the surgery
- After the Face lift operation, patients must take care of the following:
  1.  Patients must now chew hard or chewable food.
  2. When turning your head, your body should also turn with your head - cannot change the position of the head, as it may make the suture thread break.
  3. Patients should not sleep on a soft pillow that will make the head sink into the pillow. The pillow may press as a flap for a longtime and this may create complications.
  4. Patients should not sleep on their sides that will be on top of the operated areas for at least 30 - 45 days after the operation.
  5. Patients should not exercise for 2 months.
  6. Patients should not swim for 3 months until the operated area is fully healed.
Contact Us For An Appointment
Return to Home Page
More Information For Patientsการดึงหน้าที่ทำผ่าตัดบริเวณ ส่วนบน ส่วนกลาง และคอ เหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าและคอหย่น วิธีนี้เป็นการดึงหน้าที่ทำมากที่สุด เพราะสามารถช่วยให้ใบหน้าทั้งหมดดูอ่อนเยาว์ขึ้น  ช่วยแก้ปัญหาคางย้อยและคอเหี่ยวย่นได้
 
ศัลยกรรมดึงหน้า / ราคา
 
ดึงหน้า mid face lift                                          (ราคาเริ่มต้นที่)

ดึงหางหงส์+หางตาเฉี่ยว                                       (ราคาเริ่ต้นที่)

ดึงหน้า Lover face lift + แก้ร่องแก้ม                    (ราคาเริ่มต้นที่)

ดึงคอ Neeu lift                                                 (ราคาเริ่มต้นที่)

ดึงหน้าผากแก้รอยย่น                                           (ราคาเริ่มต้นที่)

ลดหน้าผากกว้าง - ให้แคบ                                    (ราคาเริ่มต้นที่)


ดึงคิ้ว+ยกคิ้ว                                                      (ราคาเริ่มต้นที่)

แก้ไขร่อง-หว่างคิ้ว                                               (ราคาเริ่มต้นที่)

ดึงแก้ตีนกา(รอยย่น)                                          (ราคาเริ่มต้นที่)

แก้รอยย่น-ตีนกาหน้าผาก                                      (ราคาเริ่มต้นที่)
45,000-85,000

45,000-65,000


80,000-120,000

60,000-120,000

60,000-120,000

45,000-65,000


45,000-65,000

25,000-60,000

35,000-60,000

45,000-60,000
     

            ตัวอย่าง เปรียบเทียบก่อน/หลัง

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Ask Us
Name
*
E-mail
*
Phone
*
Type of treatment
*
Others
Comment box
Security Code