เสริมก้น Buttock(Butt)

การเสริมก้น
สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1.  วิธีที่1 การเสริมก้นด้วย วิธีการเสริมด้วยซิลิโคน โดยเป็นวิธีการผ่าตัดที่แพทย์นิยมทำกันแพร่หลาย เป็นผ่าตัดโดยการกรีดแผลตรงบริเวณหว่างก้น หรือไต้ก้นกบนั้นเอง ซึ่งจะมีแผลรอยกรีดในแนวดิ่ง มีความยาวโดยประมาณ5-6 เซนต์ การเสริมก้นในส่วนใหญ่แพทย์จะใส่ซิลิโคนในล้ามเนื้อ ส่วนบนกล้ามเนื้อนั้นจะน้อยมาก ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ในแต่ละเคส นั้นเอง
2. วิธีที่2 คือการเสริมด้วยไขมันของตัวเอง วิธีนี้เป็นวิธีการดูดเอาไขมันจากส่วนเกินจากจุดอื่น นำไปใส่จุดที่ต้องการเสริม วิธีนี้จะไม่มีแผลผ่าตัด แต่จะมีแผลตรงจุดดูไขมัน และจุดที่ต้องการฉีดเพียงเล็กน้อย 

 
ตัวอย่าง เปรียบเทียบก่อน/หลัง

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Ask Us
Name
*
E-mail
*
Phone
*
Type of treatment
*
Others
Comment box
Security Code